Κάδρα διαφόρων μεγαθών και σχημάτων με τεχνική εικόνας.